Illustrations/Det stora lilla livet

Illustrations for Marcus Rosenlund's book Det stora lilla livet, Schildts&Söderströms 2022.

 Layout by Fredrik Bäck.

Det stora lilla livet